CZ SK

Sluchadla Phonak C

Phonak platforma CORE

Phonak CORE – Riešenie počutia pre potrebu kohokoľvekCORE Technology

15. 10. 2008 - Portfólio načúvacích prístrojov na platforme CORE ponúka užívatelskú prívetivosť obsluhu, jednotný proces nastavovanie načúvacieho prístroja a bezkonkurenčný zvukový výkon. Inovatívna technológia tiež umožňuje všetkým uživateľom načúvacieho prístroja prístup do sveta digitálnej komunikácie.

CORE (Communication Optimized Real-Audio Engine), lebo v jeho jadre je mikroelektronické srdce najnovšej generácie načúvacích prístrojov od spoločnosti Phonak. CORE integruje šesť vysoko výkonných procesov. Každý z nich zaistuje určitou funkciu, napr. mikroriadiče alebo digitálného procesoru signálov. Dohromady obsahujú viac než 8 miliónov tranzistorov, ktoré sú schopný predvádzať viac než 120 miliónov operácií za sekundu! Tento počítačový výkon je zdrojom pre zavádanie nových hi-tech funkcií pre výrazne zlepšené skúsenosti užívatelov a zaistenie podstatných výhod používaním načúvacích prístrojov.

Klúčové prednosti platformy Phonak CORE:

  • Komplexná ponuka načúvacích prístrojov pre deti a dospelých, pre miernú až veľmi hlbokú stratu sluchu
  • SoundRecover – unikátna funkcia výrazne zlepšuje zrozumiteľnosť reči
  • Prehľad funkčných vlastností
  • Bezdrôtový prístup k digitálnej komunikácie
  • Bezdrôtové nastavovanie načúvacieho prístroja 
Načúvacie prístroje pre dobrý sluch Načúvacie prístroje pre dobrý sluch Načúvacie prístroje pre dobrý sluch
Phonak Exélia Art Phonak Versáta Art Phonak Certéna Art
     
Načúvacie prístroje pre dobrý sluch Načúvacie prístroje pre dobrý sluch Načúvacie prístroje pre dobrý sluch
Phonak Audéo SMART Phonak Audéo MINI Phonak Audéo YES
     
Načúvacie prístroje pre ťažké ztraty sluchu Načúvacie prístroje pre deti a mladistvé Načúvacie prístroje pre dobrý sluch
Phonak Naída Phonak Nios micro Phonak Milo/Milo Plus
     
  Načúvacie prístroje pre dobrý sluch  
  Phonak OK!/OK! Plus  

 

Prihlásenie