CZ SK

Bezdrôtová komunikácia

Bezdrátová komunikace PhonakPrekonávanie náročných počúvacích situáciách v hluku a na väčšiu vzdaľenosť

Moderná technológia načúvacích prístrojov umožňuje vo väčšine situáciách príjemné počutie a porozumenie reči. Avšak pokiaľ telefonujete, sledujete televíziu alebo sa nachádzate v hlučnom prostredí, a súčasne sa snažíte udržať rozhovor s inou osobou, môže to byť pre vás veľmi frustrujúcau skúsenosť.

A to je chvíľa pre najnovšie portfólio bezdrôtovej komunikácie značky Phonak. Toto doplňkové zariadenie k vašim načúvacím prístrojom zaistí lepšiu zrozumiteľnosť hlavne v počujúcich najnáročnejších situáciách.

Lepšie počuť v hluku alebo na väčšiu vzdiaľenosť, behom telefonovania, v triede a pri počúvaní televízie a multimediálnych zariadení. Alebo získať jednoduchý a diskrétny prístup k ovládaniu načúvacích prísprojov pomocou diaľkového ovladača.

 Bezdrôtové príslušenstvo Phonak

Ak je potreba dodatočného zvýšenia výkonu - napríklad pri komunikácii v hluku alebo na väčšiu vzdiaľenosť, je ideálnym riešením mikrofón, ktorý bezdrôtove prenáša hlas hovoriacej osoby priamo do načúvacích prístrojov užívateľa.

Zo značkou Phonak si môžete užívať slobodu bezdrôtového pripojenia bez ohľadu na váš rozpočet – z širokej ponuky si vyberie každý!

Interaktivny sprievodca portfólia bezdrôtového príslušenstva značky Phonak

Interaktivní průvodce výběru bezdrátového příslušenství značky Phonak

Kliknutím na obrázok prejdete na interaktívnu verziu.

Graf

ČO JE FM?

ČO JE FM?

FM technológia je typ bezdrôtového komunikačného systému, ktorý pomáhá ľuďom lepšie porozumieť reči v náčných počujúcich situáciách (napr. hluk v reštaurácii, doprave, v miestnostiach so zlou akustikou, v škole a pod.). FM systémy bežne komunikujú s uživateľmi načúvacích prístojov.

Avšak  systémy využívajú i tí, ktorí majú inak normálny sluch, avšak využívajú kvalitativne lepšiu zrozumiteľnosť počutia s využitím FM komunikacie. 

 • FM systémy môžu prenášať zvukové signály "skrz" objektov
 • Na rozdiel od infračervených systémov, FM systémy fungujú efektivne ako vonku tak uvnútri pri dennom či nočnom svetle
 • FM systém nevyžaduje žiadnú inštaláciu

ČO JE DYNAMICKÁ FM?

ČO JE DYNAMICKÁ FM?

Dynamická FM komunikácia je technologickou platformou novej generácie FM produktov značky Phonak. 

Pomocou úplne nových algoritmov a softwaru dynamická FM ponúka celú škálu exkluzívnych funkcií, ktoré vzájomne spolupracujú s cieľom zaistiť vynikajícu kvalitu zvuku a jednoduché používania "Plug&Play", ktorý pomôže uživateľovi načúvacieho prístoja počuť jasnejšie, a jednoducho v hlučných situáciách než kdekoľvek predtým.

AKO FUNGUJE FM SYSTÉM?

AKO FUNGUJE FM SYSTÉM?

FM systém funguje nasledujúcim spôsobom:

1. Osoba, ktorá hovorí, nosí alebo drží mikrofón s vysielačom, alebo je vysielač zo zabudovaným mikrofónom umiestnenom uprostred skupiny a sníma reč z celého okolia. 

2. S využitím neškodných radiových vĺn, systém FM vysiela reč (zvukové signály) k posluchaču, ktorý nosí miniatúrny FM prijímač k prijímánie týchto signálov.

FM prijímače môžu byť pripojené k akémukoľvek načúvacím prístrojom, ktoré je vybavené T-cievkou.

Zatiaľ čo samostatné prijímače iSense sú dostupné pre ľudí s inak normálnym sluchom.

VYSKÚŠAJTE POČUTIE S FM KOMUNIKÁCIOU!

FM Phonak interaktivní nástrojProstredníctvom interaktívného nástroja môžete porovnať, ako výrazným spôsobom sa mení kvalita počutia používaným dynamickej FM komunikácie, štandardná FM komunikácia a bez FM komunikácie.

Interaktívny nástroj počutia s FM komunikačným systémom:

1. Kliknite na ilustračný obrázok vpravo

2. Kliknite na odkaz "explore" (uprostred pod ilustrovaným obrázkom dvojice)

3. Z ponuky "Parameters" môžete volne meniť:

 • Hluk okolitého prostredia (Ambient noise)
 • Hlas rečníka (Speaker´s voice)
 • Vzdiaľenosť (Distance)

4. Postupne striedajte možnosti FM komunikácie:

 • "Bez FM" (No FM)
 • "Tradičné FM" (Traditional FM)
 • "Dynamická FM" (Dynamic FM)

FM KONFIGURÁTOR

Konfigurátor je interaktivny nástroj pre výber vhodného zariadenia FM komunikácie (prijímač a vysielač) pre užívateľa načúvacieho prístroja. 

Umožňuje previesť výber FM riešenia vhodného pre načúvacie prístroje akejkoľvek značky pre použitie s bezdrôtovým komunikačným systémom značky Phonak. 

Na základe zadania značky/modelov načúvacieho prístoja FM konfigurátor vyberie najvhodnejšie FM riešenie. 

Konfigurátor rovnako vytvorí užívateľskú príručku podľa konkrétného výberu načúvacieho prístroja / prijímača / vysielača, ktorú si jednoducho môžete vytlačiť. 

Pozn. FM konfigurátor nie je v súčasnej dobe dostupný v slovenskom jazyku.

K výberu nástrojov FM komunikácie prevedte následujúce kroky:

 • Kliknite na odkaz "Konfigurátor" .
 • Zadajte značku Select Brand
 • Zadajte produktovú radu načúvacieho prístroja Product Line
 • Vyberte model načúvacieho prístroja Model
 • Zvoľte prijímač Choose Receiver
 • Zvoľte adaptér Choose Adapter
 • Zvoľte vysielač Choose Transmitter
 • Kliknite na "Download Pdf" pre inštrukcie k používaniu

Viac informácií o konkrétnych výrobkoch nájdete v rubrikách FM prijímač a FM vysielač.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info