CZ SK

Pre školy a inštitúcie

Ku skutočnému a zmysluplnému vzdelávaniu dochádza teda, keď sú do nej deti naozaj zapojené. Avšak zapojenie je možné iba vtedy, pokiaľ žiaci a študenti môžu jasne počuť a rozumieť svojmu učitelovi. Unikátne riešenie technológie Roger premosťuje medzeru zrozumiteľnosti počutia tak, že vysiela hlas učiteľa priamo do ucha študenta - užívateľa načúvacieho prístroja alebo kochleárného implantátu.

UNIKÁTNÍ INTELIGENTNÍ AKUSTIKA INTERIÉRŮ

Phonak Dynamic SoundField - Riešenie akustiky a zrozumiteľnosti počutia v interiéri v 5tich minutách! Automaticky a jednoduchšie!

Aby dieťa dosiahlo najlepšie vzdelanie, musí byť schopné behom výučby počuť hlas učiteľa jasnejšie a zrozumiteľne, čo bohužiaľ nie je vždy možné. Faktory, ako je hluk v triede, vzdialenosť medzi učitešom a študentov a veľmi často zlá akustika učebnej miestnosti, môžu sťažiť porozumenie výúčby i pre dieťa s normálnym sluchom.

Pre učiteľa hlučná učebňa znamená zvýšiť hlas, aby bolo počuť,  čo často vedie k zachrípnutiu jeho hlasiviek, bolesti a v prípade dočasnej straty hlasu a prípadne núteného pracovnému voľna.

Za týmito dôvodmi stojí zrod technologie SoundField - zrozumitelne zosíliť hlas učiteľa a tým napomáha študentom, aby bez obmedzenia počuli a rozumeli výučby zo všetkých smerov. Toto opatrenie následne vedie k zlepšeniu študijného výkonu žiakov.

 

Preukázané výhody komunikačného systému Dynamic SoundField*:

  • Zlepšenie počujúcich a študijných šikovností u detí
  • Zníženie nárokov na hlas učiteľa
  • Učitelia opakujú pokyny a informácie menej často
  • Lepšie organizačné výučba a riadenie triedy

*Štúdie preukázané účinnosti systému vo vzdelávacích prostrediach: The MARRS Project  (iba v angličtine).

Komunikačný systém Dynamic SoundField pre vybavenie jednej triedy zahrňuje:

  • DigiMaster 5000 (do 100 m2) alebo DigiMaster 7000 (do 300 m2)
  • stojan
  • inspiro dynamický FM vysielač s prednastavením na SoundField alebo SoundField+FM
  • ultraľahký mikrofon EasyBoom alebo iLapel

 

Skusenosti užívateľov

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info