CZ SK

Načúvacie prístroje pre deti

Načúvacie prístroje pre deti a mladistvé

Po desaťročnej spolupráci spoločnosť Phonak ponúka načúvacie prístoje pre deti všetkých vekových kategórií a všetky stupne straty sluchu. Načúvacie prístoje značky Phonak umožňujú deťom uplatniť sa v jejich potenciáli jak dnes, a pripraviť sa na ich budúcnosť. 

Detské načúvacie prístroje Phonak sú jednoducho nastaviteľné, flexibilné a obsahujú veľa sofistikovaných funkcií. Sú príjemné a pohodlné pre nosenie na detských ušiach. Ich konštrukcia je z bezpečného a pevného materiálu a sú jednoducho ovladatelné

Cieľom detského programu spoločnosti Phonak je zlepšenie schopnosti komunikácie u detí so sluchovou stratou.

V rámci tohoto programu Phonak zlepšuje adekvátny komplexný servis a profesionálnu starostlivosť o tieto deti a vyvoj pre ich špičkovú techniku v spolupráci s najlepšími profesionálmi, špecialisti z odborov, úradov i rodičov.

Spoločnosť Phonak mimo iné organizuje v rámci medzinárodné kongresy, konferencie a semináre zamerané výhradne na detskú audiológiu.

 

Hlavným cieľom detského programu Phonak

  • Pomoc a podpora deťom so sluchovou stratou pomocou správne zvolených technologicky najmodernejších pomôcok s cieľom zlepšenia kvality ich života, sociálného zariadenia a vzdelávania
  • Spolupráca s rodičmi, zvýšenie ich informovanosti a edukácii v odboru
  • Spolupráca v oblasti legislativy
  • Informovanie odborných lékárov o pomôckách a novinkách určených deťom, rozšírenie používanie týchto pomôcok, a ich dostupnosti a servisu

MODELY NAČÚVACÍCH PRÍSTROJOV PRE DETI

 

Sluchadla Phonak Sky Q pro děti a mládež Sluchadla Phonak Naída Q pro děti a mládež Sluchadla Phonak Audéo Q pro mládež
Načúvacie prístroje pre deti a mladistvé Načúvacie prístroje pre deti a mladistvé Načúvacie prístroje pre deti a mladistvé

Načúvacie prístroje Phonak Audéo Marvel - multifunkčný zázrak

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info