CZ SK

Kde a jak mohu získat příspěvek na pořízení pomůcky pro nedoslýchavé

Phonak příslušenství ke sluchadluStátní příspěvek

Od 1. 1. 2012 se finanční příspěvky na pořízení zvláštní pomůcky, v našem případě pomůcky pro sluchově postižené, poskytují na místně příslušném úřadu práce podle zákona č. 329/2011 Sb. a vyhlášky č. 388/2011 Sb. Vyhláška č. 388/2011 Sb. ve svém §1 s odkazem na přílohu mj. specifikuje seznam druhů a typů těchto zvláštních pomůcek, na jejichž pořízení lze uplatnit žádost. Výčet pomůcek je následující:

- signalizace bytového/domovního zvonku, včetně instalace,
- signalizace pláče dítěte, včetně instalace,
- speciální programové vybavení (aplikace do telefonu, programy do osobního počítače) pro edukaci a reedukaci sluchu umožňující nácvik mluvení, odezírání nebo znakové řeči,
- individuální indukční smyčka,
- zařízení pro poslech audiovizuálního zařízení,
- signalizace telefonního zvonění,
- telefonní zesilovač,
- elektronická orientační pomůcka, komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé.

Formulář o příspěvek na zvláštní pomůcku

Úřady práce se při posuzování o přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku řídí shora uvedeným zákonem č. 329/2011 Sb.

Příspěvek dostanou osoby, pokud je jejich příjem nižší než osminásobek životního minima.

Pokud vám bude přiznán nárok na příspěvek, stanovená spoluúčast je vždy 10% z ceny pomůcky. Nejméně však 1 000 Kč. 

Příklady:

1) Světelná signalizace zvonku, telefonu, klepadlo, vibrační díl včetěn instalace stojí celkem 25 500 Kč. Z toho 10% spoluúčast činí 2 550 Kč Kč, které musí uhradit žadatel.

2) Pomůcka pro poslech televize stojí 4 650 Kč. Z toho 10% spoluúčast činí 465 Kč. Žadatel však hradí 1 000 Kč, neboť zákon stanovuje, že žadatel musí zaplatit minimálně 1 000 Kč ze svého.

 

Nadace

V případě potřeby je možné se obrátit s žádostí o pomoc při hrazení zdravotní pomůcky na organizace, které v této oblasti poskytují pomoc – nadace. Nejčastěji se jedná o žádosti na pomůcky, které nehradí úřad práce ani zdravotní pojišťovna, nebo na ně přispívá jen částečně.

Nadace se snaží přispět každému, kdo opravdu pomoc potřebuje. Je proto důležité se při sepisování žádosti rozepsat o svém zdravotním stavu a především, jakým způsobem by vám tato pomůcka pomohla zlepšit kvalitu vašeho života. Nezapomeňte uvést pořizovací cenu pomůcky, kolik hradí pojišťovna, jaký je doplatek, a důvod, proč nemůžete doplatek na zdravotní pomůcku uhradit (informace o vaší finanční situaci, výše vašich měsíčních příjmů a výdajů). Každá z nadací má vlastní administrativní proces podávání žádostí, informujte se předem.

Doporučené nadace

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové Nadační fond J & T   Nadace Syner

Dar od firmy

Je možné oslovit firmu, která by vám přispěla na zdravotní pomůcku. Není třeba z toho mít nepříjemné pocity – firma si částku, kterou vám přispěje, může na konci roku odečíst z daní. Jsou firmy, které rády přispějí, aby pomohly hendikepovaným spoluobčanům a preferují věnovat peníze konkrétnímu člověku na konkrétní účel než společnostem s obecně charitativními cíli. S konkrétní firmou (dárcem) sepíšete darovací smlouvu. Firma (dárce) má možnost si darovanou částku odepsat z daní podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

Je-li vlastníkem firmy fyzická osoba, dar může být ve výši minimálně 1000 Kč, max. 10% ze základu daně.

Je-li vlastníkem firmy právnická osoba, dar může být ve výši minimálně 2000 Kč, max. 5% ze základu daně.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info